Konsultacje - ulica Kasztanowa w Chybach

Informujemy, że spotkanie konsultacyjne dotyczące rozbudowy ul. Kasztanowej w Chybach odbędzie się 8 stycznia 2019 roku o godz. 18.00 w auli szkoły podstawowej w Baranowie przy ul. Wypoczynkowej.

Poniżej przedstawiamy dwa warianty projektu rozbudowy drogi.

 

Wariant 1

W wariancie pierwszym zaprojektowano poszerzenie jezdni do 5,0 m (na odcinku od ul. Szamotulskiej do ul. Podgórnej) oraz poszerzenie do 4,5 m z niezbędnymi poszerzeniami na łukach (na odcinku od ul. Podgórnej do ul. Szkolnej). Na odcinku od km 0+000 do km 0+600 zaproponowano rozdzielenie chodnika od jezdni za pomocą rowu.

Zaprojektowano chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerowego od ul. Szamotulskiej do skrzyżowania ul. Szkolnej z ul. Dolne Chyby. Szerokość projektowanego chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego wynosi 2,7 m.

Na wysokości alei Kasztanowej jezdnia przebiega po nowym śladzie, a chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerowego wykorzystuje stary przebieg drogi między kasztanami.

W celu spowolnienia ruchu zaprojektowano:

- w km ok. 0+550 szykanę,

- w km 0+630 wyniesione skrzyżowanie z ul. Podgórną,

Przewidywana liczba drzew do wycinki – 55 szt.

Przewidywana liczba drzew do nasadzeń w pasie drogowym ul. Kasztanowej – 72 szt.

Wariant I - kliknij tutaj i pobierz

 

Wariant 2

W wariancie drugim zaprojektowano poszerzenie jezdni do 5,0 m (na odcinku od ul. Szamotulskiej do ul. Podgórnej) oraz poszerzenie do 4,5 m z niezbędnymi poszerzeniami na łukach (na odcinku od ul. Podgórnej do ul. Szkolnej). Na odcinku od km 0+000 do km 0+600 zaproponowano budowę chodnika bezpośrednio przy jezdni, a rów odwadniający po drugiej stronie drogi.

Zaprojektowano chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerowego od ul. Szamotulskiej do skrzyżowania ul. Szkolnej z ul. Dolne Chyby. Szerokość projektowanego chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego wynosi od 2,0 do 3,0 m.

Na wysokości alei Kasztanowej jezdnia przebiega po nowym śladzie, a chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerowego wykorzystuje stary przebieg drogi między kasztanami.

W celu spowolnienia ruchu zaprojektowano:

- w km 0+630 wyniesione skrzyżowanie z ul. Podgórną,

- w km 0+800 wyniesione przejście dla pieszych.

Przewidywana liczba drzew do wycinki – 56 szt.

Przewidywana liczba drzew do nasadzeń w pasie drogowym ul. Kasztanowej – 61 szt.

Wariant II - kliknij tutaj i pobierz

 

Opinie na temat przedstawionych wariantów można przesyłać na adres: ug@tarnowo-podgorne.pl wpisując w temacie wiadomości: „Kasztanowa – konsultacje”.

 

 

Źródło:tarnowo-podgorne.pl

Miejscowość: 
Kategoria: 

Dodaj komentarz

Reklama