Pakiet antysmogowy - czy rozwiąże problem?

Wyższe dotacje na wymianę przestarzałych kotłów węglowych, zwolnienia podatkowe dla firm, promowanie rozwiązań kompleksowych (wymiana pieca i fotowoltaika) oraz działania edukacyjno-informacyjne – to główne założenia Pakietu Antysmogowego  zaproponowanego przez wójta gminy Tarnowo Podgórne Tadeusza Czajkę. Ma to być rozszerzenie i uzupełnienie stosowanych do tej pory lokalnych rozwiązań. – Przedstawiłem założenia pakietu radzie gminy, ponieważ jego opracowanie wymaga udziału radnych w procesie legislacyjnym. Jestem otwarty na współpracę. Konkretne rozwiązania powinny być gotowe po zakończeniu obecnego sezonu grzewczego – mówi wójt.

DOŚĆ ZATRUWANIA POWIETRZA – MÓWIĄ MIESZKAŃCY

Trudno oprzeć się wrażeniu, że nowe propozycje to w dużej mierze skutek oddolnej społecznej presji ze strony mieszkańców. Temat jakości powietrza nieustannie pojawia się w gminnych mediach społecznościowych, był również wielokrotnie dyskutowany w trakcie niedawnej samorządowej kampanii wyborczej. Mieszkańcy coraz głośniej domagają się podjęcia stanowczych działań w walce ze smogiem i niską emisją. Rośnie bowiem ekologiczna świadomość i przekonanie, że problem jest naprawdę poważny, a negatywne skutki zdrowotne mogą prędzej czy później dotknąć każdego z nas. 

RADNI  APELUJĄ  O ZDECYDOWANE DZIAŁANIA

Między innymi dlatego w grudniu ubiegłego roku czworo radnych KWW Mój Dom złożyło do wójta gminy interpelację w sprawie podjęcia radykalnych działań na rzecz poprawy jakości powietrza. Zdaniem autorów pisma - kwestie uciążliwego zapachu i trujących toksyn, które wydobywają się z kominów w naszych miejscowościach możemy i powinniśmy w dużym stopniu rozwiązać na szczeblu gminnym. Natomiast narzędzia prawne tworzone na innych szczeblach administracji państwowej powinny być uzupełnieniem gminnego programu. Radni postulowali m.in. rozszerzenie programu wymiany źródeł ciepła o piece na ekogroszek  oraz możliwość dofinansowania termomodernizacji domu. Apelowali o zwiększenie dotacji na wymianę pieców do 10 tysięcy złotych, a także o uwzględnienie kryterium dochodowego przy udzielaniu dofinansowania. Wnioskowali też o wzmożone kontrole straży gminnej oraz zdecydowanie bardziej intensywne wykorzystywanie specjalistycznego sprzętu do pomiaru zawartości pyłów w powietrzu, który gmina kupiła dwa lata temu.

WÓJT OBIECUJE WYŻSZE DOTACJE I ULGI PODATKOWE

Część postulatów radnych KWW Mój Dom znalazła odzwierciedlenie w Pakiecie Antysmogowym. Wójt zaproponował bowiem zwiększenie dotacji na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła oraz możliwość zastosowania kryterium dochodowego przy udzielaniu finansowego wsparcia. Wspomniana dotacja - bez uwzględniania dochodów - ma w założeniu wzrosnąć z 5-ciu do 6-ciu tysięcy złotych. Natomiast przy uwzględnieniu kryterium dochodowego dopłata może maksymalnie osiągnąć 9 tysięcy złotych. Na taką pomoc będą mogły liczyć gospodarstwa domowe, w których dochód na mieszkańca nie przekracza 900 złotych. Dodatkowo premiowane mają być rozwiązania kompleksowe, czyli połączenie wymiany pieca z montażem paneli fotowoltaicznych. W tym przypadku wsparcie z budżetu gminy ma być wyższe o 20 procent. Wśród propozycji znalazła się także specjalna ulga podatkowa dla lokalnych przedsiębiorców. Jeśli w budynku, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza zlikwidowany zostanie kocioł na paliwo stałe, gmina umorzy połowę podatku od nieruchomości. Kwota zwolnienia podatkowego nie może jednak przekroczyć 15 tysięcy złotych, a jego maksymalny okres to dwa lata.  Dodajmy, że nowe rozwiązania nie przewidują dofinansowania wymiany pieca na ekogroszek, mimo że paliwo to spełnia rygorystyczne normy ekologiczne. Powód – ekogroszek produkowany jest na bazie węgla kamiennego, a celem proponowanego Pakietu Antysmogowego ma być właśnie wyeliminowanie węgla jako źródła ciepła. Nie będzie też wsparcia termomodernizacji z gminnego budżetu. Środki na ten są bowiem zagwarantowane w rządowym programie „Czyste Powietrze”. Będą natomiast – jak zapewnia wójt - gminne dyżury ekspertów, którzy pomogą w wypełnianiu wniosków do tego programu.

CORAZ WIĘCEJ CZUJNIKÓW SMOGU

Odnotujmy, że w szkołach na terenie gminy pojawiły się już czujniki do pomiaru jakości powietrza. Wyniki pomiarów prezentowane są na specjalnych ledowych monitorach zamontowanych wewnątrz budynków oraz na stronie projektu Edukacyjnej Sieci Antysmogowej – https://esa.nask.pl/. Wszystko to w ramach działań Stowarzyszenia Metropolia Poznań, do którego nasza gmina należy. Zaplanowano też warsztaty edukacyjne dla młodzieży, a wójt w Pakiecie Antysmogowym obiecuje dodatkowo szeroką kampanię informacyjną wśród mieszkańców gminy. Czytelników zainteresowanych jakością powietrza odsyłamy również na stronę https://radar.smogowy.tarnowo.podgorne.pl/. To niezależny projekt, który powstał z inicjatywy - związanego z naszą gminą -  Łukasza Szajkowskiego. Obejmuje on sieć kilkunastu czujników, które nieustannie sprawdzają zawartość pyłów w powietrza, a wyniki pomiarów prezentowane są w czasie rzeczywistym.

PROBLEM SMOGU ZNIKNIE?

Do grudnia 2018 roku w całej gminie wymieniono 107 przestarzałych pieców w domach jednorodzinnych i 14 w budynkach komunalnych. Dużo to czy mało? Trudno powiedzieć – brakuje bowiem oficjalnych danych, jak duża jest skala problemu. W ostatnich miesiącach gmina aktywnie promuje zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych – do tej pory udzielono dofinansowania na ponad 90 takich inwestycji. Z budżetu gminy finansowane są również badania termowizyjne – do grudnia ubiegłego roku mieszkańcy złożyli 89 takich wniosków. To niewątpliwie pozytywne sygnały, ale czy uda się całkowicie wyeliminować problem smogu i niskiej emisji z naszej codzienności? Na to pytanie nikt z nas odpowiedzi dziś nie zna. Pozostaje mieć nadzieję, że Pakiet Antysmogowy, nad którym pochylą się teraz radni będzie krokiem w dobrą stronę. Choć droga do celu wydaje się być jeszcze daleka...

 

Obserwator

Kategoria: 

Komentarze

Program antysmogowy powinien być przede wszystkim represyjny w stosunku do miejscowych trucicieli. W Przeźmierowie pewna pani ma nielegalną działalność o której wie wójt I jego zastępca, nie przeszkadza to jednak zatruwać nas każdej zimy dymiąc z wielkiego komina.

Dodaj komentarz

Reklama