Podatki lokalne - kilka decyzji ale kwota się nie zmienia!

Do sołtysów w naszej gminie przychodzą zdenerwowani mieszkańcy pytając dlaczego wszyscy współwłaściciele nieruchomości dostają osobny wymiar podatkowy? Czy wszyscy muszą zapłacić?  Czy podatki wzrosły? Odpowiadamy – kwota podatków w naszej gminie nie wzrosła, płacimy tyle samo i płaci ją jeden współwłaściciel; mąż, żona lub ktoś inny, umawiając się między sobą, kto to zrobi lub dzielimy kwotę z decyzji między współwłaścicieli, każdy płaci swoją część na wskazany rachunek. Ważne aby po zsumowaniu została zapłacona dokładnie kwota z wymiaru podatkowego.

To bardzo ważna informacja dotycząca zmian wprowadzonych w tym roku, być może oczywista z punktu widzenia urzędu, jak się jednak okazuje wymagająca szczegółowego wyjaśnienia. W styczniowej sąsiadce, w której pojawił się artykuł o podatkach i nowych wirtualnych kontach próżno szukać objaśnienia tej kwestii… Na stronie internetowej gminy pojawiło się w dniu 8 marca wytłumaczenie dlaczego każdy otrzymuje osobny wymiar ale informacja  o tym jak płacić czyli to z czym największy problem mają mieszkańcy, znów znajduje się dopiero w ostatnim zdaniu artykułu.

Od stycznia 2018 w naszej gminie każdy współwłaściciel nieruchomości, również współmałżonek otrzymuje indywidualną, odrębną decyzje  wymiarową dotyczące podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego. Na każdej decyzji widnieje odrębne konto. Do tej pory tylko jeden właściciel nieruchomości taką decyzję otrzymywał i to on martwił się o to aby podatek zapłacić, nawet wtedy gdy dom był własnością kilku osób np. rodzeństwa lub dzieci. Urząd Gminy tłumaczy tą zmianę przepisami nadrzędnymi, które faktycznie wydają się logiczne. Są sytuacje życiowe, w których zasada by każdy właściciel nieruchomości wiedział jak wysoki podatek należy zapłacić może pomóc w wyegzekwowaniu przez płacącego części kwoty od niezbyt skorego do płacenia współwłaściciela.

Szersze wyjaśnienie dlaczego wszyscy właściciel dostają osobną decyzję znajduje się na stronie gminy przeczytaj tutaj>>

Sołtys

Inna zmiana dotycząca podatków jest taka, ze sołtysi, decyzją urzędu gminy, w tym roku już nie roznoszą decyzji o wymiarze podatkowym. Natomiast można tak jak dotychczas za podatek u sołtysa zapłacić. Z naszych rozmów z sołtysami wynika, że nie są zadowoleni z tych zmian. Roznoszenie po domach wymiarów było dla nich dobrą okazją do rozmowy z mieszkańcami, bezpośredniego kontaktu. Faktycznie gdyby w tej sytuacji wymiar dostarczył sołtys mógłby od razu wytłumaczyć dlaczego decyzji jest kilka i jak należy się w tych zmianach odnaleźć.  Zapytany przez nas wójt Tadeusz Czajka o powody tej zmiany tłumaczy, że taka była propozycja wydziału podatków, a spowodowana z jednej strony wdrażaniem nowego systemu komputerowego, na który gmina otrzymała dofinansowanie unijne, a z drugiej strony koniecznością dostarczenia wymiaru do wszystkich właścicieli nieruchomości, co dla sołtysów mogłoby być trudne. Wójt zwrócił uwagę, że każdy niedostarczony list musiałby wrócić do urzędników, którzy są zobowiązani wprowadzić go ponownie do systemu i wysłać powtórnie. Jak trudne to przedsięwzięcie, zdaniem wójta świadczy fakt, że dopiero wczoraj wyszła do mieszkańców ostatnia transza decyzji Natomiast jak podkreślił Tadeusz Czajka w przyszłym roku kiedy sytuacja już będzie ustabilizowana prawdopodobnie będzie można wrócić do starego systemu, w którym to sołtysi doręczają wymiar podatkowy.

 

DB

Kategoria: 

Komentarze

mizerne tłumaczenie sytuacji. Nie wiedzieli że program zmienia konta? Zmienili przepisy że w tym roku każdy osobno dostaje decyzje? Jaka różnica między Pocztą a dostarczeniem np. przez Sołtysa. Czy tylko wpisanie do programu?

Nie dziwię się że sołtysi wyrażają niezadowolenie. Ponieważ za każdy list dostarczony do podatnika mieli zapłacone. A dostarczenie nie zawsze było zgodne z obowiązującymi przepisami.

Dodaj komentarz

Reklama