Śmieci - oprócz cen bez zmian

O nowych cenach za śmieci pisaliśmy wielokrotnie, nadszedł czas na informacje; kto będzie nam je wywoził i jak często. Okazuje się, że pod tym względem zmiany będą kosmetyczne. We wtorek, 25 czerwca, Związek Międzygminny SELEKT podpisał umowę z Tarnowską Gospodarką Komunalną TP-KOM na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Tarnowo Podgórne. Nasza Gminna spółka została wyłoniona w drodze przetargu.

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi wchodzi w życie 1 lipca. 

Nie zmienia się częstotliwość wywozu odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych – co dwa tygodnie. 

Harmonogram  odbiorów odpadów zmieszanych - kliknij tutaj

Harmonogram odbioru odpadów segregowanych - kliknij tutaj.

Harmonogramy są również dostępne na stronie internetowej TP-KOM w zakładce Pliki do pobrania - kliknij tutaj .

Nie zmieniają się zasady segregacji odpadów z wyjątkiem opakowań Tetra-Pak (np. kartoniki po sokach, mleku itp.), które należy wrzucać do plastików, a nie jak dotychczas do makulatury. Chcesz poznać zasady segregacji - kliknij tutaj

Odbiór bio-odpadów na dotychczasowych warunkach (pojemniki lub worki) nie ulega zmianie i pozostaje poza wprowadzanym system. Mieszkańcy, którzy nie korzystają z powyższego rozwiązania, mogą kompostować bio-odpady na własnej posesji. A do momentu wdrożenia pełnego nowego sytemu magazynować je w pojemniku na odpady zmieszane.

W naszej Gminie zdecydowana większość mieszkańców posiada własne pojemniki. Jeśli ktoś nie ma, to powinien podpisać umowę dzierżawy lub użyczenia z odpowiednią firmą (np. z TP-KOM).

Firmy chcące skorzystać z dzierżawy pojemników jak również w celu uściślenia częstotliwości wywozu powinny skontaktować z firmą  TP-KOM pod numerem telefonu: 61 8143 431 w. 434, 441 lub 61 8959 434.

 

Źródło; tarnowo-podgorne.pl

 

 

 

Kategoria: 

Dodaj komentarz

Reklama