Termin zgłaszania urzędników wyborczych do 6 kwietnia

W związku z uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych, uległ zmianie termin zgłaszania się kandydatów na urzędników wyborczych oraz liczba urzędników wyborczych w poszczególnych gminach. Nowy termin zgłaszania się kandydatów upływa 6 kwietnia 2018 r.

Aktualne informację znajdują się w serwisie internetowym Państwowej Komisji Wyborczej oraz Delegatury pod adresem:

- Informacja Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Poznaniu - kliknij tutaj

- Informacja na temat urzędników wyborczych - kliknij tutaj

 

 

 

Żródło: tarnowo-podgorne.pl

Kategoria: 

Dodaj komentarz

Reklama