Więcej pieniędzy na drogi lokalne - czy nasza gmina skorzysta?

Rząd zwiększył dotacje na budowę dróg lokalnych o dodatkowe 500 mln zł. Wielkopolska z tego koszyka otrzyma drugie co wielkości dofinansowanie w kwocie 40.268 mln zł. O rozdzieleniu tych funduszy na poszczególne inwestycje gminne i powiatowe decydować będą wojewodowie. Czy władze naszej gminy będą aplikować o dodatkowe pieniądze na nasze drogi? Jeśli tak to na jakie?

Władze samorządowe mogą wnioskować do wojewody o środki dla realizowanych bądź planowanych inwestycji. Ważne by miały one pełną dokumentację techniczną i projektową, a także by prace zakończyły się do końca 2018 r.
Termin składania wniosków mija 15 kwietnia 2018 r.

Zapytany przez nas wójt Tadeusz Czajka o to czy Urząd Gminy złoży wnioski o dofinasowanie którejś z gminnych inwestycji drogowych odpowiedział, że oczywiście gmina będzie aplikować. Przypomniał, że gmina występowała już o dofinansowanie, którego nie otrzymała w związku z wcześniejszym obniżeniem puli pieniędzy w budżecie centralnym. Jak stwierdził wójt obecnie rozpoznają tę sprawę. Prawdopodobnie będziemy aplikować o dofinansowanie obwodnicy wschodniej w Tarnowie Podgórnym ponieważ to zadanie jest już przetestowane i w ostatnim rozdaniu otrzymało dość dobrą ilość punktów. Poza tym wójt zwrócił uwagę, że dofinansowane zadanie musi być zrealizowane w tym roku budżetowym. Obwodnica wschodnia jest zaprojektowana, pierwszy przetarg na nią się już odbył jednak nie został rozstrzygnięty ze względu na zbyt duże kwoty, które zaproponowały firmy biorące w nim udział (ok. 7,5 mln zł). Zaawansowanie prac przy tej inwestycji, zdaniem Tadeusza Czajki sprawia, że ukończenie jej w tym roku byłoby możliwe.

Jak możemy przeczytać na portalu samorząd.pap.pl program koncentruje się na trzech priorytetach. Pierwszy z nich to inwestycje w drogi lokalne, które ułatwią dojazd do centrów gospodarczych lub społeczno-kulturalnych. Drugi przewiduje dofinansowanie do dróg lokalnych lub węzłów, które łączą się z drogami wyższego rzędu. Dzięki temu ma poprawić się dostęp do ośrodków społeczno-gospodarczych o znaczeniu regionalnym lub krajowym. Trzeci priorytet to dotacje do budowy m.in. skrzyżowań, sygnalizacji świetlnej, chodników, które poprawią bezpieczeństwo na drogach lokalnych.

Ogólnie na drogi lokalne w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej rząd przeznaczy 1,3 mld złotych. Pierwotna kwota zapisana w planie to 1,1 mld zł. Kwota ta została jednak ograniczona w budżecie do 800 mln zł .Teraz, według zapowiedzi premiera, do lokalnych samorządów ma dodatkowo trafić 500 mln zł.

 

DB

Zdjęcie archiwalne: budowa zachodniej obwodnicy Tarnowa Podgórnego

Kategoria: 

Dodaj komentarz

Reklama