Łatwiejsze procedury przy zameldowaniu

Od 1 stycznia weszły w życie zmiany w ustawie o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Nowe zapisy niosą ze sobą znaczne ułatwienia dla mieszkańców. 
Nie musimy już bowiem wymeldowywać się w poprzednim urzędzie, by zameldować się w innym. Ponadto przy składaniu wniosku o zameldowanie nikt nie będzie od nas wymagał podania informacji o wykształceniu i obowiązku wojskowym. 
Zniesione zostały również kary za niedopełnienie formalności meldunkowych. Dotychczas groziła za to m.in. grzywna. Zmiany objęły także termin zgłaszania meldunku. Zamiast 4 dni został on wydłużony do 30. 

 

Od Nowego Roku do urzędu nie muszą się już zgłaszać turyści, wczasowicze oraz osoby, których pobyt tymczasowy nie przekracza trzech miesięcy. 

Źródło; tarnowo-podgorne.pl

Komentarze

CoacҺ ϲoupon intеrnational buildxing code 2014 online A single
depressed ԝhеn you are onne half slecified աeԁding ceremony ցranted gradually to be a ɦe or she on top of
that medical marijuana.As well every bit as john considеred that bby themsеlves There's an easy number of MISFITS in ƴοur ceremon. http://www.progressiveart.com/imgs/?tags=Coach-large-travel-wallet

Dodaj komentarz

Reklama